Vivacolor on tuntuim värvibränd Eestis, mille tooteid on lihtne kasutada, need on kasutajasõbralikud ning annavad kauakestva tulemuse. Vivacolori missioon on pakkuda tervise- ja keskkonnasõbralikke kvaliteetseid tooteid. Meie tootevalikus on suur osakaal veepõhistel värvidel. Tooted sobivad kasutamiseks nii eratarbijatele kui professionaalidele.

 

Üks Vivacolori lubadustest on, et väärtustame tervisele ohutuid ning keskkonnasõbralikke lahendusi. See tähendab, et me arendame ja propageerime värvitooteid, mis ei kahjusta inimest ja keskkonda.

Värvitud lepatriinud

Vivacolori veepõhiste värvide hulka kuuluvad Green Line seeria sisevärvid, mis on tervisele ohutud ja heaks kiidetud Eesti, Läti ja Leedu allergialiitude poolt. Märgis Eesti Allergialiit tunnustab ja Põhjamaade Ökomärgis (Luigemärk) värvipurgil tähendavad, et nende värvide tootmisprotsess on alates tooraine soetamisest kuni värvi purki jõudmiseni hoolikalt reguleeritud ja range kvaliteedikontrolli on läbinud nii tooraine kui ka valmisvärvid.  

 Nordic ecolabel  

 Allergialiit   

 

Põhjamaade Luigemärk (The Nordic Ecolabel) on autoriteetseim ning tuntuim ökomärk meie regioonis, mille andmisele eelneb põhjalik kontroll, mis hõlmab toote kogu elutsükli ja tema keskkonnamõju hindamist alates toote toorainest kuni toote taaskasutamiseni.

Eesti Allergialiidu tegevuse eesmärgiks on levitada informatsiooni allergiast ning kaitsta allergiliste inimeste huve Eesti Vabariigis.

Green Line purgid

PIR ikoon

Peame oluliseks ka pakendi keskkonnasäästlikkust. Green Line seeria mitmetel toodetel leiab märgise PIR ehk Post Industry Recycling, mis tähendab, et plastpakend koosneb 40% taaskasutatud plastist.

 

 

 

M1 ikoonMitmetelt Vivacolor toodetelt leiab ka M1 ehitusmaterjali emissiooniklassi märgise. FISIAQ (Soome siseõhu kvaliteedi ja kliima ühing) liigitab sisetingimustes kasutatavaid värve kolme rühma vastavalt selle järgi, kui palju eraldub värvist õhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Kõrgeim klass M1 hõlmab materjale, millest eraldub atmosfääri äärmiselt vähe ühendeid. Vivacolori toodetest on M1 emissiooniklassi märgis, näiteks Wall 7 ja Acrylate Matt seinavärvidel, Ceiling 3 laevärvil ning Primer 1 kruntvärvil.

 

 

Kui Sul on kahtlusi, kas veepõhised värvid on sama vastupidavad kui lahustipõhised värvid, siis loe edasi siit.

 

Hoiame koos keskkonda

Ära vala värvitoote jääke kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse isegi mitte siis, kui toode on veepõhine. Värvis sisalduvad ained raskendavad näiteks veepuhastusprotsessi puhastusjaamades. Vedelad värvijäägid tuleb viia jäätmejaama või ohtlikele jäätmete konteinerisse. Väikeste värvikoguste kuivatamiseks purgis eemalda kaas ja lase värvil kuivada.

Täiesti kuivanud värvijäägid ja tühjad värvipurgid võib ära visata segaolmeprügiga.

Veepõhiste värvide tühjad purgid sobivad ka näiteks aias kasutamiseks või meisterdamiseks (nt pliiatsitopsid) või muud moodi taaskasutamiseks.

 

Loe siit, kuidas saad keskkonda hoida

Keskkonnapoliitika
Keskkonnapoliitika

Oleme üheks oma eesmärgiks seadnud teadliku keskkonnasäästliku tegevuse. Pöörame oma tegevustes suurt tähelepanu keskkonnakaitsele ja tööohutusele.

 

Meie keskkonnapoliitika põhimõteteks on:

  • keskkonnale vähemohtlike toorainete kasutamisega ohutute ja keskkonnasõbralike toodete tootmine;
  • tootmisprotsesside arendamine, millega vähenevad elukeskkonna saastamine ja jäätmete teke;
  • toorainete hankimisel eelistame keskkonnaalaselt teadlikke tarnijaid;
  • meie klientide keskkonnateadlikkuse tõstmine;
  • usalduslike suhete loomine piirkonna elanike, ametivõimude ja sidusrühmadega ning vajalike objektiivsete andmete edastamine neile;
  • personali arendamine ja koolitamine nii, et kõigis töölõikudes osatakse teha tööd ohutult ja tulemuslikult.
et
on lisatud lemmikutesse.
on eemaldatud lemmikutest.
has been added to your shopping list.
has been removed from your shopping list.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color